ترجمه اشعار متنبي | رویال

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                                      

                                                                    

خانه » دسته‌بندی نشده » ترجمه اشعار متنبي

ترجمه اشعار متنبي

ترجمه اشعار متنبي
 
[PDF]ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺘﻨﺒﻰ
naghdeketab.ir/files/site1/files/1131.pdf
Translate this page
ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺍی ﻋﺎﻟﻤﺎﻧـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ، ﺩﺭ ﺣـﺪﻭﺩ 12 ﺻﻔﺤـﻪ ﺑـﻪ. ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﺘﻨﺒـﯽ ﻭ ﺍﺷـﻌﺎﺭ ﻭی ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧـﺪ، ﺳـﭙﺲ «ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﻣﺆﻟـﻒ». ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺁﻏـﺎﺯ ﻣﯽ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﻣﺘﺮﺟـﻢ ﻣﺤﺘـﺮﻡ ﻛـﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮﺍﻥ. ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ، ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻛﺘـﺎﺏ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺩﻳـﻮﺍﻥ ﻣﺘﻨﺒـﯽ. ﻣﺆﻟـﻒ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺍﻧـﺪ ﻭ ﻧـﻪ ﻣﺘﺮﺟـﻢ (ﻧـﻚ، ﺑﻨـﺪ 5، ﻫﻤﻴـﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ). ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺁﻏـﺎﺯ ﻣﯽ ﺷـﻮﺩ (ﺳـﻄﺮ ﻧﺨﺴـﺖ ﺹ 20):. «ﺑـﺎ ﺗﺼﻔـﺢ ﺩﻳـﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑـﻪ ﺍﺑﻴـﺎﺕ ﺑﺴـﻴﺎﺭی ﺑـﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻳـﻢ.
ترجمه فارسی شعر متنبی – شرکت گردشگری سلامت ناسار
www.naasar.ir › زبان عربی › ترجمه عربی
Translate this page
Jul 29, 2017 – متنبی شیعه بود و با سیف الدوله حمدانی و خاندان حمدانی‌های شیعه در حلب مرتبط بود؛ و اشعار بسیاری در مدح آن‌ها سروده‌است. مقام ادبی. وی از بزرگترین شاعران تمام طول تاریخ عرب است و هیچ شاعری در بین اعراب دیوانش مانند دیوان متنبی و شعر او مورد نقد و استقبال واقع نشده‌است و از این جهت با انوری و حافظ در ادبیات ایران …
م‍دح‌ در اش‍ع‍ار م‍ت‍ن‍ب‍ی‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍دای‍ح‌ او – کتابخانه ملی
dl.nlai.ir/UI/dafc6daf-85dd-426d-99fb…/Catalogue.aspx
Translate this page
م‍دح‌ در اش‍ع‍ار م‍ت‍ن‍ب‍ی‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍دای‍ح‌ او. 7. بازدید. عنوان: م‍دح‌ در اش‍ع‍ار م‍ت‍ن‍ب‍ی‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍دای‍ح‌ او. پديدآور: ام‍ام‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ر م‍ح‍ل‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌. همکار: ح‍ری‍رچ‍ی‌، ف‍ی‍روز، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا. ان‍وار، ام‍ی‍رم‍ح‍م‍ود، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور. پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ام‍ام‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ر م‍ح‍ل‍ه‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ف‍ی‍روز ح‍ری‍رچ‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ام‍ی‍رم‍ح‍م‍ود ان‍وار. نام سازمان: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد …
اشعار عربی با ترجمه فارسی – سید مهدی نوری کیذقانی؛ زبان و ادبیات …
profs.hsu.ac.ir/smnouri/category/اشعار-عربی-با-ترجمه-فارسی/
Translate this page
Jul 10, 2015 – ترجمه قسمتی از مرثیه سعدی در رثای بغداد. ترجمه از استاد موسی اسوار. حَبَستُ بِجَفْنَىَّ المَدامِعَ لا تَجرِي. فَلَمّا طَغَى الماءُ استَطالَ عَلَى السِّكْرِ. نَسيمُ صَبا بَغدادَ بَعدَ خَرابِها. تَمَنَّيتُ لَو كانَت تَمُرُّ عَلَى قَبرِي. تُسائلُنى عَمَّا جَرَي يَومَ حَصرِهِم. وَ ذلِكَ مِمَّا لَيسَ يَدخُلُ فِى الحَصرِ. أُديرَتُ كُؤُوسُ المَوتِ حَتَّى كَأَنَّهُ. رُؤوسُ الأُسارَي تَرجَحِنَّ مِن السُّكرِ.
[PDF]ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﺳﻪ ﺗﺮﲨﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﺒّﯽ
www.ensani.ir/storage/Files/20120326165331-3016-525.pdf
Translate this page
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﺳﻪ ﺗﺮﲨﻪ. ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﺒّﯽ. *ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻴﺮﻭﺯﻳﺎﻥ. ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺗﺮﻳــﻦ ﺳــﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ﺗﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ 1ﻣﺘﻨﺒّــﻰ (354 -303 ﻕ). ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ. ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺳــﻪ ﻛﺘــﺎﺏ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳــﺮﻭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ. ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺴﺘﺎﺭ ﺑﻪ 2ﺳﺨﻦ ﺳــﺮﺍﻯ ﺑﺰﺭگ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳــﻰ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ … ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻳﻴﻢ، ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﺖ ﻣﺘﻨﺒّﻰ، ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻫﺮ ﺑﻴﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ 3ﻣﺘﻨﺒّﻰ …… ﺩﺭﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪﺓ «ﺣﺪﻭﺩ370 ﺑﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﻣﺘﻨﺒّﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺟﺎﺭﻯ.
درباره ترجمه دیوان متنبی نسخه متنی – کتابخانه دیجیتالی تبیان
https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/72914/1
Translate this page
در بعضى موارد مأخذ مطالب را ذكر نكرده اند, به نظر مى رسد گاهى از حافظه نقل كرده اند و در نقل بعضى اشعار صورت معتبر را ذكر نكرده اند. ششم. فهرست اشعار فارسى در آخر آمده است اما اين فهرست نه به روش الفبايى, بلكه برحسب ترتيب صفحات مى باشد كه اين امر دستيابى سريع به شعر را در متن مشكل مى كند به خصوص كه بعضى از اشعار …
ترجمه و تحلیل دیوان متنبی از شرح برقوقی ( و تطبیق با شروح واحدی …
library.sbu.ac.ir/islandora/object/book%3A160731
Translate this page
بارکد, شماره ثبت, جلد, کپی, محل نگهداری, وضعیت, صف رزروها, عملیات. 10220404859, ۴۰۴۸۵۹, ۱, ۱, کتاب‌خانه مرکزی, تا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است. 0, مراجعه حضوری به کتابخانه. 10220404860, ۴۰۴۸۶۰, ۱, ۲, کتاب‌خانه مرکزی, مراجعه حضوری به کتابخانه. 10220404861, ۴۰۴۸۶۱, ۲, ۱, کتاب‌خانه مرکزی, مراجعه حضوری …
ترجمه اشعار متنبي | سیاره دانلود
cplanet.ir/ترجمه-اشعار-متنبي/
Translate this page
روش خرید:برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید. قیمت: 12,000 تومان …
کتاب : ترجمه و تحلیل دیوان متنبی: از شرح برقوقی (تطبیق با شروح …
vista.ir/book/348452
Translate this page
“این نوشتار ترجمه ای است از رساله كوتاه “ابیات دهگانه” نوشته ابن عربی. “رساله ابیات دهگانه ترجمه ای شرح گونه از ده بیت شعر ابن عربی است. می دانیم ابن عربی از طبعی سرشار برخوردار بوده و با آن كه در فتوحات، فصوص و دیگر رسائل خود از سروده‌هایش گنجانیده است؛ ولی سوای این اشعار دیوانی داشته به نام “ترجمان الاشواق” كه حدیث نفس …
دانلود کتاب امثال سائره از شعر متنبی – کتابناک
ketabnak.com › … › شعر کلاسیک › دیگر شاعران (کلاسیک)
Translate this page
Mar 1, 2017 – این کتاب حاصل تتبعات صاحب بن عباد، وزیر و ادیب قرن چهارم هجری در اشعار متنبی، شاعر بی¬بدیل عرب است. صاحب بن عباد که توجه مردم به اشعار متنبی را در … کتاب حاضر ترجمه دکتر فیروز حریرچی از امثال سائره محمدحسن آل یاسین است که از روی دو نسخه تصحیح کرده بود. مترجم ابتدا ابیات و در زیر هر بیت ترجمه …

 


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS